Styrning av distribuerade kraftelektroniska objekt för stabiliseringsförbättringar

Den kontinuerliga tillväxten av elkraftsystemet medför en ökad belastning på transmissionssystemet samt minskade stabilitetsmarginaler. Introduktionen av mindre distribuerade kraftproduktion i kraftsystemet och projektet ska bidra till att öka kunskapen om hur dessa enheter ska integreras för att bygga ett långsiktigt hållbart energisystem med hög tillförlitlighet och leveranssäkerhet. Projektets syfte är att utveckla en kontrollstrategi för distribuerade kraftelektroniska komponenter för att öka stabiliteten i stora kraftsystem.

Partner organizations

  • Swedish Transport Administration (Public, Sweden)
  • ABB (Private, Switzerland)
Start date 01/07/2012
End date The project is closed: 31/12/2014

Page manager Published: Sat 29 Oct 2022.