Styrning av distribuerade kraftelektroniska objekt för stabiliseringsförbättringar

Den kontinuerliga tillväxten av elkraftsystemet medför en ökad belastning på transmissionssystemet samt minskade stabilitetsmarginaler. Introduktionen av mindre distribuerade kraftproduktion i kraftsystemet och projektet ska bidra till att öka kunskapen om hur dessa enheter ska integreras för att bygga ett långsiktigt hållbart energisystem med hög tillförlitlighet och leveranssäkerhet. Projektets syfte är att utveckla en kontrollstrategi för distribuerade kraftelektroniska komponenter för att öka stabiliteten i stora kraftsystem.

Partner organizations

  • ABB Sweden (Private, Sweden)
  • Swedish Transport Administration (Public, Sweden)
Start date 01/07/2012
End date The project is closed: 31/12/2014
The aim of the project is to develop a control strategy for distributed power electronics devices (STATCOMs, SVCs, etc.) to provide power system stability enhancement in large power systems. In particular, the interaction that could arise among the different controllable objects connected to the power system will be studied in detail and a coordinated control algorithm that is robust against system parameter uncertainties will be developed.

Funded by

  • Elforsk (Private, Sweden)

Page manager Published: Thu 31 May 2018.