WoodXZip

Målet är att ha utvecklat trä-konstruktionen till en fungerande helhet inför nästa projekt, d.v.s. utifrån resultatet utveckla processen för industriellt byggande. Projektet innebär att genom s.k WUFI-simuleringar av flera produktvarianter, särskilt testa olika skivor som kan absorbera fuktighet, identifiera en bra produktlösning, testa ett fysiskt väggelement på HSB-LivingLab på Chalmers Campus Johanneberg. Simuleringar, mätningar och test kommer bli sammanställt i en skriftlig slutrapport inför ett fortsättningsprojekt. Fortsättningsprojektet innebär att besvara föreliggande slutrapport, genom att fokusera på teknisk utveckling av de ingående komponenterna i systemet efter den utvärdering av WoodXZip.


Projektet är ett fortsättningsprojekt inför prefabricering av ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul-byggsystem, kallat WoodXZip. Byggsystemets styrkor och svagheter och vissa tekniska detaljer har utretts. I fortsättningsprojektet kommer Chalmers tillsammans med alla projektpartner att utveckla träkonstruktionen till en fungerande helhet inför nästa projekt, d.v.s. utifrån resultatet utveckla processen för industriellt byggande.

Partner organizations

  • Zenergy AB (Private, Sweden)
  • Fenix Scientific AB (Private, Sweden)
  • Vänerparken Investment AB (Private, Sweden)
  • Monsén Arkitekter (Private, Sweden)
  • BIMobject AB (Private, Sweden)
  • Labs2020 AB (Private, Sweden)
Start date 01/09/2017
End date The project is closed: 08/06/2018

Page manager Published: Sat 28 Sep 2019.