Virtuella verktyg för service, underhåll och flöden för återtagning av använda produkter (VITS)

Information is only available in Swedish

Partner organizations

  • Linköping University (Academic, Sweden)
  • Volvo Cars (Private, Sweden)
  • Scania CV AB (Private, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Private, Sweden)
Start date 01/01/2014
End date The project is closed: 30/09/2014

Page manager Published: Sat 30 Nov 2019.