Virtual Crash Testing - Tools and methods for vehicle occupant safety

Syfte och mål
Projektet syftar till att stärka kontaktytorna mellan VTI och Chalmers inom området virtuell krockprovning av krocksäkerheten för både kvinnor och män. Virtuell provning kan kompletterar fysisk provning och kommer att stärka innovationskraften genom robustare i utvärderandet av krocksäkerheten. Virtuell krockprovning planeras att introduceras i EuroNCAP inom fem till tio år. I projektet kommer validering av nya simuleringsverktyg för utvärdering av virtuella stolsmodeller att utföras och publiceras.

Förväntade effekter och resultat
Validering av virtuella modeller och verifiering av virtuella provmetoder för en robustare bedömning av krocksäkerhet med modeller av både kvinnor och män. Resultaten kommer att resultera i gemensam vetenskaplig publikation.

Planerat upplägg och genomförande
I projektet kommer juniora medarbetare på VTI att arbeta i nära samarbetet en internationellt etablerad forskare från Chalmers inom finita elementområdet samtidigt som den etablerade forskarens erfarenhetbas breddas genom exponeringen till den mekaniska provningen som sker på VTI. På så sätt stärks nätverket mellan yngre och seniora forskare genom utvecklande av värdefullkompetens och kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan organisationerna.

Partner organizations

  • The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) (Research Institute, Sweden)
Start date 01/04/2022
End date 31/10/2023

Page manager Published: Mon 23 May 2022.