Virtual Commissioning of Production Systems - including PLC logics

Förväntat resultat av projektet är: Metod för specifikation, modellering och beräkning för effektiv återstart. Metoder för automatisk generering av PLC-program. Metoder för formell verifiering av logik . Metoder för cykeltids- och energioptimering. Metoder för virtuell beredning av PLC-logik inklusive visualisering. Rutiner för virtuell idrifttagning. Licentiatavhandling inom PLC-beredning och visualisering i tidiga faser. Doktorsavhandling inom cykeltids- och energioptimering och effektiv återstart och operatörsstöd.

Partner organizations

  • Scania CV AB (Private, Sweden)
  • ABB Sweden (Private, Sweden)
  • KUKA Nordic (Private, Sweden)
  • Volvo Group (Private, Sweden)
  • Volvo Cars (Private, Sweden)
  • Siemens (Private, Germany)
  • National Electric Vehicle Sweden (Private, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Private, Sweden)
  • Schneider Electric Industries (Private, France)
  • Dassault Systemes (Private, France)
Start date 01/07/2014
End date The project is closed: 30/06/2017

Page manager Published: Sat 30 Nov 2019.