Vindkraftteknik - kunskapsuppbyggnad och utveckling

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige har varit omfattande de senaste åren och förväntas att minst fördubblas inom 5 år. Detta innebär ett starkt behov av kompetens och personal. För att fortsätta att stödja svensk industri med kunskap inom vindkraftens konstruktionsfrågor och för att utbilda nya generationer av ingenjörer med god kunskap om ämnet, föreslås en fortsättning för det projekt i vindkraftsteknik som startades 2010. Under de tidigare 4 åren har en gedigen grundkompetens inom flera relevanta teknikområden skapats inom SWPTC. Vidare planers en möjlighet till en fortsättning av engagemanget i havsbaserad vindkraft då dess potential i Sverige är stor. Projektet ska också omfatta forskningsprojekt inom användandet av HVDC i vindkraftstillämpningar. Uppgradering och provning av vindkraftverket på Chalmers provstation för vindenergiforskning på Hönö kommer att fortsätta under projektet. Det prioriterade området som passar bäst för föreslagit projekt är ”En region där vi tar globalt ansvar, ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan”. Projektet är inriktat mot vindkraftsteknik och det är bland det bästa sättet att producera elkraftenergi ur ett miljöperspektiv.

Start date 01/01/2015
End date The project is closed: 31/12/2018

Page manager Published: Tue 17 Mar 2020.