Vindkraft för fartyg I+II

Projektets syfte är att undersöka och om möjligt validera teknologin för utnyttjande av vindkraft för att uppnå betydande bränslebesparingar på kommersiella fartyg. Teknologi för att skapa betydande bränslebesparing på kommersiella fartyg, genom att använda den inneboende energin i havsvindar till att generera både elektricitet och framdrivningskraft, har utvecklats av företaget PROPit AB. Den grundläggande iden är att tillämpa konventionell och väl beprövad vindkraftsteknologi i den marina miljön, där turbinen förutom att producera el även fungerar som seglen på en vanlig segelbåt. Den primära målgruppen för systemet är gas- och oljetankers eller bulkfartyg, med stor och öppen däcksyta.

Partner organizations

  • Stena Shipping AB (Private, Sweden)
  • Lloyd's Register ODS AB (Private, Sweden)
  • Wallenius Marine AB (Private, Sweden)
  • PROPit (Private, Sweden)
Start date 01/12/2012
End date The project is closed: 31/12/2014

Page manager Published: Thu 31 May 2018.