Värmespridare och värmeöverförande element med grafenbaserade filmer för radar och laser

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • SHT Smart High-Tech (Private, Sweden)
  • Saab AB (Private, Sweden)
Start date 01/05/2017
End date The project is closed: 01/12/2017

Page manager Published: Thu 31 May 2018.