VALLA Coach. Step 2 - Realisation

VALLA Coach är ett projekt inom forskningsprogrammet Smart Built Environment, en så kallad testbädd. I projektet byggs och testas bygga metoder för att, likt en valla-buss på skidtävlingar, stötta företag på byggplats med metoder för att utvärdera och öka produktiviteten. Syftet med arbetet under denna fas är att bygga upp VALLA Coach-metoderna genom ”vallning” av fem byggprojekt och samtidigt ge konkret nytta på ”vallade” byggarbetsplatser och data som kan användas för uppföljning i företagen.

Arbetet sker i samverkan mellan industri och akademi. Ambitionen är att gemensamt driva VALLA Coach under en 12-årsperiod och att därefter upprätta ett centrum. 

 

 

Partner organizations

  • Luleå University of Technology (Academic, Sweden)
Start date 01/12/2016
End date The project is closed: 28/02/2019

Page manager Published: Sat 23 Nov 2019.