Utveckling av en ny metod för behandling av förorenade sediment med fotoelektrokatalytisk nedbrytning

See Swedish site for more information.

Start date 01/09/2020
End date The project is closed: 31/08/2022

Page manager Published: Thu 01 Dec 2022.