Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar - fortsättning

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Skanska (Private, Sweden)
  • Lunds tekniska högskola (Academic, Sweden)
Start date 01/01/2019
End date The project is closed: 31/12/2020

Page manager Published: Fri 27 Mar 2020.