Utvärdering o vidareutveckling av förstärkning av betongbro med ny förspänningsmetod utan permanenta förankringar av laminat

See Swedish site for more information.

Start date 01/12/2013
End date The project is closed: 31/03/2014

Page manager Published: Thu 20 Jun 2019.