Utvärdering av metoder för att producera biomassa av makroalger vid den svenska växtkusten

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • University of Gothenburg (Academic, Sweden)
  • University of Gothenburg (Publisher, Sweden)
  • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
Start date 01/01/2013
End date The project is closed: 31/12/2014

Page manager Published: Thu 19 Jul 2018.