Utvärdering av högfartsstabilitetförbättringar med DSLD

Syfte och mål: Den riktningskänsliga låsbara differentialen (DSLD) är en patenterad teknik för semiaktiva differentialer baserad på en svensk uppfinning. DSLD kan teoretiskt kringgå den inneboende kompromissen mellan höghastighetsstabilitet och manövrerbarhet vid lägre hastigheter hos vägfordon. Målet med det aktuella projektet är att utföra nödvändiga experiment, samla in data och visa både objektiva och subjektiva resultat för våra industriella partners. Förväntade effekter och resultat: De förväntade resultaten av experimenten är att kunna kvantifiera stabilitetsförbättringarna för representativa körfall. En kvantifiering av fördelarna kan leda till ett ökat intresse från industriella partners och skynda på kommersialiseringsprocessen.

Start date 01/06/2015
End date The project is closed: 30/06/2016

Page manager Published: Thu 31 May 2018.