Utformning av processer för effektiv materialkonfigurering

Det föreslagna projektet behandlar utformning och val av effektiva materialkonfigurationsprocesser inom fordonsindustrin. För att de tillverkande företagen ska kunna hantera den ökade variationen av produktmodeller och komponenter ökar tillämpningen av materialförsörjningsprinciper såsom kitting och sekvensering ökar, detta ökar i sin tur mängden materialkonfigurationsprocesser. Dessa processer är dock förknippade med höga arbetskostnader, prevalenta kvalitetsproblem, och ergonomiska risker i manuell materialhantering. Val mellan stora mängder av principiellt olika systemutformningar vägleds idag inte av systematiska modeller. Kunskap saknas i valet av vad som är en lämplig utformning av materialkonfigurationsprocesser i olika situationer. Vidare är kvalitetsutfallet från processerna svårt att mäta, för vilka projektet avser att utveckla metoder.

Partner organizations

  • Volvo Group (Private, Sweden)
  • Volvo Cars (Private, Sweden)
  • Scania CV AB (Private, Sweden)
  • VBG GroupTruck Equipment AB (Private, Sweden)
  • IAC Group International Automotive Components Group Sweden AB (Private, Sweden)
  • Schenker (Private, Sweden)
  • Bulten AB (Private, Sweden)
Start date 01/06/2014
End date The project is closed: 30/06/2017

Page manager Published: Sat 30 Nov 2019.