Ursprungs- och arbestämning av kött - en ny snabbmetod för att upptäcka matfusk

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2019
End date 30/06/2022

Page manager Published: Wed 01 Apr 2020.