Urban spatial planning for dark hours in Sweden Conditions and proposals for action

Syftet med projektet har varit att undersöka hur de särskilda förutsättningar som råder när det saknas dagsljus hanteras inom fysisk planering i Sverige och att vid behov formulera förslag på åtgärder. Studien har genomförts av Clara Frænkel (arkitekt SAR/MSA och ljusdesigner MSc) och Mari Tastare (planarkitekt FPR/MSA) med Monica Billger på Chalmers som handledare. Claras och Maris arbete i projektet har finansierats med privat stipendie från Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik.

Start date 01/01/2015
End date The project is closed: 30/10/2020

Page manager Published: Tue 24 Nov 2020.