Urban Wins

Urban Wins, ett nytt europeiskt projekt finansierat av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon2020, ska studera hur städer konsumerar resurser och produkter och hur de gör av med avfallet som produceras, för att utveckla och testa innovativa lösningar som syftar till att förbättra avfallsprevention och avfallshantering.
 
Projektet lanserades i juni 2016 och kommer att analysera nuvarande strategier för avfallsprevention och avfallshantering i totalt 24 städer och utvärdera hur de bidrar till resiliens och resurseffektivitet. Projektet utgår från synsättet om urban metabolism, i vilket städer betraktas som levande organismer som förbrukar naturresurser och skapar material- och energiflöden. Resultaten kommer att användas för att definiera målsättningar och indikatorer i strategier för avfallsprevention och avfallshantering i åtta pilotstäder runt om Europa.

Aktivt deltagande från invånare, organisationer, leverantörer, forskningsinstitut och utbildare säkerställs genom fysiska och digitala fora i de åtta pilotstäderna, där deltagarna kommer att utbyta åsikter, diskutera och ta fram lösningar. Deltagarapproachen är ett mervärde då aktörerna tillsammans utvecklar nya strategier och  testar nya lösningar. Rekommendationer och verktyg ska kunna överföras till andra stadsmiljöer. Utkomsten av projektet ska bli en verktygslåda för deltagar- och vetenskapsbaserat beslutsfattande och planering för avfallshantering, som ska kunna appliceras inom samhällssektorn i de europeiska länderna.

Urban WINS söker att växla över till mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster, med förbättrad avfallshantering för att förbättra stadsmiljön och medborgarnas välmående.

Partner organizations

 • ICLEI European Secretariat GmbH (Research Institute, Germany)
 • The National Institute for Statistics (Istat) (Public, Italy)
 • Ecotic (Non Profit, Romania)
 • Ajuntament de Sabadell (Public, Spain)
 • Universidade de Coimbra (Academic, Portugal)
 • Romania Green Building Council (RoGBC) (Non Profit, Romania)
 • Università Iuav di Venezia (IUAV) (Academic, Italy)
 • Asociatia Environ (Public, Romania)
 • Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona (CCIAA) (Public, Italy)
 • Comune di Cremona (Public, Italy)
 • Ecoteca (Non Profit, Romania)
 • Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT (NOVA.ID.FCT) (Other, Portugal)
 • Municipiul Bucuresti (Public, Romania)
 • Città metropolitana di Roma Capitale (Public, Italy)
 • Global Innovation Solution (GIS) (Private, Romania)
 • Ajuntament de Manresa (Public, Spain)
 • Cree GmbH (Private, Austria)
 • Marraiafura Comunicazione Societa' A Responsabilita' Limitata Sem Plificata (Non Profit, Italy)
 • Consorci del Bages per a la gestió de residus (Public, Spain)
 • Cooperativa de Estudos, Investigação e Formação Ambiental CRL (Ceifacoop) (Non Profit, Portugal)
 • Fundació CTM Centre Tecnològic (Private, Spain)
 • Fondazione Ecosistemi Onlus (Private, Italy)
 • Município de Leiria (Public, Portugal)
 • Linea Gestioni (Private, Italy)
 • Sustainable Europe Research Institute (SERI) (Research Institute, Austria)
 • Citta di Torino (Public, Italy)
Start date 01/01/2016
End date The project is closed: 31/12/2019

Page manager Published: Fri 04 Sep 2020.