Uppskalning av en hållbar mekanisk-kemisk process för Li-jonbatteri återvinning

Projektets syfte är att kombinera kunskaper och erfarenheter från flera projektparter för att utveckla en kompetens kring hantering och återvinning av Li-jonbatterier i den nordiska regionen. Det holistiska arbetssätt som används omfattar insamling, säkerhet kring hantering och demontering, effektiv mekanisk förbehandling, förkoncentrering av metallinnehållande komponenter, återvinning av värdefulla metaller och grafit samt produktion av rena metallsalter som kan användas för produktion av nya batterier. Det övergripande målet är att utveckla en hållbar och effektiv process som ger högre andelar återvunnet material än existerande och förhindrar att kritiska material förloras genom att återvinningen sker utanför regionen. För att kvantifiera miljöpåverkan utvärderas det utvecklade systemet med LCAmetodik.

Partner organizations

  • Akzo Nobel - Pulp and Performance Chemicals (Private, Sweden)
  • Nouryon (Private, Sweden)
  • Luleå University of Technology (Academic, Sweden)
  • Northvolt AB (Private, Sweden)
  • Volvo Cars (Private, Sweden)
  • AKKUSER Oy (Private, Finland)
  • Stena Recycling AB (Private, Sweden)
Start date 01/07/2019
End date The project is closed: 30/09/2021

Page manager Published: Fri 10 Jul 2020.