Uppföljning av trafiksäkerhetskraven vid upphandling av godstransporter

Projektet syftar till att förbättra trafiksäkerheten på vägarna genom att skapa en metodik för uppföljning av trafiksäkerhetskrav i upphandling av godstransporter. Dagens upphandlingar, där trafiksäkerhet ingår, innehåller ofta utvecklade och noggrannt definierade krav om trafiksäkerhet, till exempel nykterhetskrav eller krav att följa regler och lagar som finns i det landet där transporterna sker. Däremot när man kommer till uppföljning av krav är det ofta tunt och bristfälligt. En anledning kan vara att det finns svårigheter i att följa upp dessa krav. Svårigheterna kan till exempel vara tekniska eller organisatoriska. Detta projekt syftar till att identifiera dessa svårigheter, kategorisera dem och föreslå
lösningar för att kunna följa upp trafiksäkerhetskraven i upphandlingar av godstran

Partner organizations

  • The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) (Research Institute, Sweden)
  • Volvo Group (Private, Sweden)
  • DuWill (Private, Sweden)
Start date 20/01/2022
End date 30/11/2022

Page manager Published: Sat 07 May 2022.