Unlocking the Full-dimensional Fiber Capacity

De optiska fibrerna är kraftigt underutnyttjade idag. Projektets mål är att kvantifiera och visa var de yttersta gränserna går för fiberoptisk kommunikation.

Det nuvarande överföringssystemet tar inte hänsyn till kopplingen mellan de fysiska dimensionerna i den optiska signalöverföringen, speciellt gäller det polarisation, utbredningsmönster och frekvens. Om data istället separeras i sina fysiska dimensioner under överföringen och skickas samordnat och beroende av varandra, skulle samma mängd data uppta mindre utrymme i fibern.

Start date 01/07/2019
End date 30/06/2024

Funded by

  • Knut and Alice Wallenberg Foundation (Non Profit, Swede)

Page manager Published: Sun 26 May 2019.