Undersökning av hur vätgas och alfastrålning vid en urandioxidyta påverkar radiolys och oxidation av uran

Eftersom alfaradiolys dominerar under djupförvarsförhållanden, är det intressant att studera bildandet av radiolysprodukter i vatten och hur de beter sig under olika förhållanden. Syftet är att öka förståelsen för den mekanism som ligger bakom vätgaspåverkan på bränsleupplösning. 

Start date 01/10/2020
End date The project is closed: 31/12/2021

Page manager Published: Fri 15 Jan 2021.