Ultrakompakt AESA-teknologi för autonoma flygfarkoster

Projektet syftar till att utveckla ett kompakt, lättviktsbyggsätt för Aktivt Elektroniskt Styrda Antenner (AESA), för att möjliggöra framtida integration på mindre farkoster såsom små UAV:er och missiler, samt på nya integrationspunkter på flygplan. Inom detta projekt studeras främst avancerade halvledarmaterial, exempelvis GaN på SiC, ultra-kompakta mikrovågsbyggsätt och hantering av kompakta moduler, där värmeutvecklingen koncentreras på en mindre yta.

Start date 01/01/2018
End date The project is closed: 31/12/2021

Page manager Published: Fri 29 Mar 2019.