TranzPORT-Testing Real AutoNomous Zero emission vehicles to PORT

Optimering
Chalmers kommer att undersöka optimering av transportflödet i fordonsflottan utifrån de specifika krav som finns inom projektet. Här kommer nya algoritmer för central samt distribuerad optimering av väsentliga kriterier såsom tex tidsåtgång, energiförbrukning och hastighet för individuella fordon samt transporteffektivitet, driftskostnad och medelhastighet för hela transportuppdrag att tas fram för att testas och jämföras sinsemellan samt mot bef state-of-the-art algoritmer. Inom ramen för optimeringen kan även grundläggande förutsättningar såsom tex laddning (SOC) att hanteras på ett kriteriebaserat optimalt sätt.

Fordonsinformation
För ett autonomt fordon är det av största vikt att dess förmåga (capability) registreras, hanteras och propageras för att kunna upprätthålla säkerheten. Detta gäller tex faktorer som friktion (väglag), massfördelning och lutning. Av denna anledning kommer nya metoder för att effektivare kunna estimera vissa utslagsgivande dylika parametrar att utvecklas.

Partner organizations

  • Volvo Group (Private, Sweden)
Start date 01/01/2019
End date The project is closed: 31/12/2020

Page manager Published: Sat 30 May 2020.