Total BIM - En förutsättning för digital tvilling av byggprojekt

Syftet med detta projekt är att skapa kunskap och förståelse kring vilka mekanismer och faktorer som påverkar utfallet vid genomförandet av ett Total BIM (Byggnads Informations Modeller) projekt. Utifrån denna förståelse kan sedan en process från projektering, upphandling/inköp till produktion och förvaltning skapas. Denna process kan således agera som en katalysator för digital utveckling mot produktionsanpassad BIM och en digital tvilling av byggarbetsplatsen. I detta projekt kommer Total BIM konceptet primärt angripas utifrån ett produktionsperspektiv. Målsättningen är att detta skall leda till en mer produktionsanpassad projektering och i slutändan en mer effektiv och produktiv byggproduktion.

Start date 01/12/2021
End date 30/08/2024

Page manager Published: Sun 09 Oct 2022.