Tidseffektiv RobUSt verifiering av auTonoma fordon - teori och MEtoder (TRUST-ME)

Nya verifieringsmetoder behövs för att säkerställa att olycksrisken för en självkörande bil är tillräckligt låg. Projektets övergripande mål är att skapa vetenskapligt underlag för, samt utveckla och validera metoder för verifieringen av autonoma fordon. Mer specifikt att: o Estimera säkerheten och prestanda för autonoma fordon från fältdata. o Identifiera kritiska situationer som avgör prestanda för autonoma fordon. o Förfina säkerhetsestimatet samt identifiera källor till fel från riktad testning och CAE. o Utvärdera funktionsändringar i ´short-loop´.

Partner organizations

  • Volvo Cars (Private, Sweden)
Start date 01/05/2014
End date The project is closed: 31/12/2017

Published: Thu 31 May 2018.