The presence of TBT on ships and pleasure craft's hull

Den tennorganiska föreningen tributyltenn (TBT) är en biocid som användes frekvent i båtbottenfärger då den var extremt effektiv på att förhindra påväxt på båt- och fartygsskrov. Dessvärre gav användandet stora negativa effekter på havsmiljön då TBT har en lång halveringstid och är en av de mest giftiga substanserna människan släppt ut till vattenmiljön. Därför förbjöds TBT i båtbottenfärger för fritidsbåtar inom EU år 1989 och sedan 2008 råder ett totalförbud även på fartyg. Trots dessa förbud har studier visat att TBT fortfarande sprids vid underhållsarbete, så som vid blästring och högtryckstvätt av skrov. För att kunna påvisa om fartyg eller fritidsbåtar fortfarande har TBT på sina skrov krävs att färg skrapas av och kemiskt analyseras, en process som är både tidskrävande och kostsam. Projektets syfte är att ta fram en kostnadseffekiv metod för att med en handhållen XRF mäta förekomst av tenn i färg vilket är en indikation på att tennorganiska föreningar som TBT finns på skrovet.

Projektet syftar till att ta fram underlag till Transportstyrelsens arbete för att eliminera spridningen av TBT från fartyg och fritidsbåtar genom att:

  • Ta fram en applikation för att med XRF mäta förekomst av tenn i båtbottenfärger applicerade på stålskrov (fartyg)
  • Analysera förekomst och koncentration av tenn i båtbottenfärg på fartygsskrov
  • Ta fram underlag till myndigheter om förekomst och koncentrationer av tenn på fartyg och fritidsbåtars skrov

Partner organizations

  • Stockholm University (Academic, Sweden)
Start date 24/03/2016
End date The project is closed: 31/12/2017

Page manager Published: Sat 09 Nov 2019.