Testbädd för nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling

Testbädden ska ge ökade möjligheter för forskning, innovation och kvalitetssäkring inom solenergiområdet vilket på sikt bidrar till ökad innovation, ökad marknad och ett mer hållbart stadsbyggande. Målet är att utvecklas till en nationellt och internationellt ledande testbädd för solenergilösningar genom ett unikt helhetsgrepp kring området. Målet är vidare att genom tvärsektoriella diskussioner och personliga möten, där aktörer inom hela värdekedjan aktivt medverkar, tydliggöra hur behov ska tillgodoses genom testbäddens resurser och sedan aktivt arbeta för detta.

Partner organizations

 • Caverion Sverige (Private, Sweden)
 • Borås Energi och Miljö (Private, Sweden)
 • Encubator (Private, Sweden)
 • Riksbyggen (Private, Sweden)
 • Glava energy center (Research Institute, Sweden)
 • Dalarna university (Academic, Sweden)
 • Skanska (Private, Sweden)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Research Institute, Sweden)
 • Direct Energy Sweden (Private, Sweden)
 • Swemodule (Private, Sweden)
 • Linköping University (Academic, Sweden)
 • Paradisenergi (Private, Sweden)
 • TMF (Private, Sweden)
 • City of Gothenburg (Public, Sweden)
 • Svenska Solenergiforeningen Seas I (Private, Sweden)
Start date 04/11/2013
End date The project is closed: 31/12/2015

Page manager Published: Fri 07 Sep 2018.