Teambaserad utveckling för säkerhet och kvalitet av programvara till flygsystem

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • University of Gothenburg (Academic, Sweden)
  • University of Gothenburg (Publisher, Sweden)
  • Saab Aeronautics (Private, Sweden)
Start date 10/11/2017
End date 31/12/2020

Published: Thu 31 May 2018.