Systemanalys av HCT-införande på väg

Målet med projektet är att öka kunskaperna om vilka systemeffekter ett eventuellt införande HCT (High Capacity Transport) på väg kan få, det vill säga vilka effekter införande av HCT har på samhället som helhet. Detta innefattar överflyttning mellan olika trafikslag, kapacitetsförändringar inom de olika systemen och alternativ användningen av frigjord kapacitet. Men också hur HCT påverkar transporternas kostnader och näringslivets konkurrenskraft. Projektet avser att komplettera aktuellt kunskapsläge med en bred systemanalys för att öka kunskaperna om villkor och systemeffekter av ett stegvis införande av HCT

Partner organizations

 • The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) (Research Institute, Sweden)
 • Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning (SSVL) (Non Profit, Sweden)
 • Volvo Group (Private, Sweden)
 • Scania CV AB (Private, Sweden)
 • Trivector (Private, Sweden)
 • Swedish Transport Administration (Public, Sweden)
 • Swedish Energy Agency (Public, Sweden)
 • Swedish Transport Agency (Public, Sweden)
 • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
 • Fordonskomponentgruppen (FKG) AB (Private, Sweden)
 • Forestry Research Institute of Sweden (Skogforsk) (Research Institute, Sweden)
 • Swedish Society for Nature Conservation (Non Profit, Sweden)
Start date 01/07/2014
End date The project is closed: 31/12/2015

Page manager Published: Sat 30 Nov 2019.