Studie av deformationsförmågan hos armerad betong via kombination av fallviktsförsök och statiska försök på armerad betong

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2017
End date The project is closed: 31/12/2020

Page manager Published: Tue 18 Aug 2020.