Språkval och internationalisering: Svenskans och engelskans roll inom forskning och högre utbildning

Projektet är en kartläggning av svenska lärosätens undervisnings- och publiceringsspråk.

Partner organizations

  • City University of Hong Kong (Academic, Hong Kong)
Start date 01/01/2020
End date The project is closed: 31/12/2021

Page manager Published: Wed 25 May 2022.