Spara och bevara etapp 4, "Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. Hur väl fungerar styrmedlen på lokal nivå?"

Projektet belyser hur styrmedel för energieffektiviseringar implementeras på lokal nivå och hur de inverkar på aktörers beslut i renoveringsprocesser. Syftet är att ta fram kunskap om hur byggprocess, bygglovhantering, energirådgivning och renovering går till i fyra kommuner. Målet är att bidra till en mer konsekvent användning av styrmedlen för att öka energieffektiviseringspotentialen och samtidigt skydda kulturvärden. Energimyndigheten bedömer att projektet lyfter en viktig frågeställning och att den berör ett aktuellt problem.

Partner organizations

  • Uppsala University (Academic, Sweden)
Start date 01/01/2020
End date 31/12/2023

Page manager Published: Sat 02 May 2020.