Spaces – glasade utrymmen för ett resurseffektivt, socialt och hälsofrämjande boende

Spaces är projekt med tvärvetenskaplig forskning för att undersöka och utveckla glasade utrymmen i bostadshus, som en robust lösning inför nya klimatutmaningar ur ett energiperspektiv, hälsoperspektiv och matperspektiv.

Start date 01/12/2018
End date The project is closed: 07/12/2020

Page manager Published: Tue 09 Apr 2019.