Socialt bostadsbyggande av och med nyanlända, unga och äldre

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Inobi AB (Private, Sweden)
  • Visionskompaniet Arkitektur & Projekt AB (Private, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Research Institute, Sweden)
  • Byggbrigaden (Non Profit, Sweden)
  • Röd Arkitektur, planering och fastighetsutveckling AB (Private, Sweden)
Start date 01/12/2017
End date The project is closed: 30/11/2019

Page manager Published: Thu 31 May 2018.