Skogskemi: Hållbara kemikalier och material

Projektet har uppnått sitt mål att genomföra pre-Feed-studier och systemanalys av de 3 värdekedjorna butanol, olefiner och metanol utgående från byggstenarna socker och syntesgas. Projektets övergripande syfte har varit att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar konkurrenskraftig produktion för svensk skogs- och kemiindustrin. Förutom de tekniska resultaten har projektet bidragit till det syftet genom att skapa ett nätverk mellan skogs- och kemiindustri och genom att öka kunskapen om värdekedjorna och deras förutsättning med hjälp av systemanalytiska verktyg.

Partner organizations

 • Borealis AB (Private, Sweden)
 • Domsjö Fabriker (Private, Sweden)
 • BioEndev (Private, Sweden)
 • Holmen Energi (Private, Sweden)
 • CIT Industriell Energi AB (Private, Sweden)
 • MoRe Research (Private, Sweden)
 • Umeå University (Academic, Sweden)
 • Ineos Sverige AB (Private, Sweden)
 • Sekab (Private, Sweden)
 • Akzo Nobel Surface Chemistry (Private, Sweden)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Research Institute, Sweden)
 • SCA Forest Products (Private, Sweden)
 • Metso power AB (Private, Sweden)
 • Perstorp BioProducts (Private, Sweden)
 • Sveaskog (Public, Sweden)
Start date 01/04/2013
End date The project is closed: 31/12/2014

Page manager Published: Tue 09 Oct 2018.