Simulering, prediktering och optimering av inkörningsförlopp i kuggtransmissioner

Syftet med projektet är att ta fram en industriellt tillämpbar metod för simulering av inkörning i kompletta manuella växellådor. Projektet har som effektmål att reducera bränsleförbrukningen med 1 procent genom att halvera de lastoberoende förlusterna.

Partner organizations

  • Volvo Group (Private, Sweden)
  • Scania CV AB (Private, Sweden)
  • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
Start date 01/06/2012
End date The project is closed: 29/05/2015

Page manager Published: Sat 30 Nov 2019.