Sekundärflödesvärmeväxlare för Förbättring av Flygmotorers Verkningsgrad

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • GKN Aerospace Sweden (Private, Sweden)
Start date 10/11/2017
End date 30/09/2020

Published: Wed 28 Nov 2018.