Scenarier för framtidens globala energiomställning med speciellt fokus på norra Europa och konsekvenser för Göteborgs energihamn

See Swedish site for more information.

Start date 01/11/2019
End date The project is closed: 31/12/2020

Page manager Published: Wed 08 Jul 2020.