Sammankopplade Medborgarenergigemenskaper Driven av Digitaliseringsteknologi

Projektet mål är att:
1. Utveckla maskininlärningsmetoder och algoritmer för modellering av konsumenter och prosumenter för högsta nettolastberäkning inom en medborgarenergigemenskap (MEG).
2. Att utveckla mönsterigenkänningsmetoder och algoritmer för att kategorisera kunder och utvärdera deras flexibilitetspotential från rumsuppvärmning och kylning av byggnader och laddning av elbilar.
3. För att dimensionera den optimala kapaciteten och utveckla den optimala driftsstrategin för användning av batterilager för att tillhandahålla flexibilitet och tillhörande service och möjliggöra ö-kapacitet och svartstartkapacitet inom MEG.
4. Att utvärdera lämpliga affärsmodeller och effekter av att driva MEG, inklusive handel via en blockchain-baserad plattform

Partner organizations

  • Energiforsk AB (Private, Sweden)
Start date 01/08/2020
End date 30/06/2024

Page manager Published: Fri 04 Dec 2020.