SINO-BRT

Projektet syfte har varit att genomföra en förstudie för att utveckla eco-innovativa koncept för BRT i Kina. Projektets mål har varit att öka kunskapen om BRT i Kina och identifiera möjligheterna och behov för framtida projekt. Projektet har byggt på existerande erfarenheter, genomfört undersökningar och utvecklat nya koncept för att förbereda för möjliga framtida projekt för att demonstrera och fältprova innovativa BRT lösningar med fokus på elektrifiering, ITS och säkerhet. Projektet har översiktligt identifierat möjliga aktörer för framtida samverkan i Kina.

Partner organizations

  • Volvo Group (Private, Sweden)
Start date 01/11/2012
End date The project is closed: 30/09/2013

Page manager Published: Thu 31 May 2018.