SensIT – Verifiering och prognostisering av tekniska funktionskrav på tunnelinfattning av betong – sensorbaseras prognosmetod med artificiell intelligens

Projektets syfte är att bidra till framtagandet av metoder för informationsinhämtning via sensorer som kan användas för att
prognostisera och verifiera tekniska funktionskrav med hjälp av Artificiell intelligens.
Utgångspunkten och bakgrund är tunnelinfattningar av fiberarmerad sprutbetong. Konstruktionen utgörs av ett komplext material och det saknas ofta detaljerad information om kringliggande berg. Materialet och berget är i samverkan det bärande systemet som sammantaget ger en osäkerhet om dess funktion.

Partner organizations

  • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
Start date 01/11/2021
End date 31/12/2024

Page manager Published: Fri 24 Jun 2022.