SENSATION III

Levererar innovativa online sensorlösningar och tjänster för säker och resurs-effektiv hantering av vatten; med fokus på råvatten, dricksvattennät och industriellt processvatten. Konsortiet består av dricksvattenproducenter, industri och akademi och utvecklar helhetslösningar för Hållbara attraktiva städer och Konkurrenskraftig produktion.

Partner organizations

  • Luode Consulting Oy (Private, Finland)
  • SICS Swedish ICT AB (Private, Sweden)
  • Linköping University (Academic, Sweden)
  • Swerea (Private, Sweden)
  • Swedish Defence Research Agency (FOI) (Public, Sweden)
  • Acreo Swedish ICT AB (Unknown, Sweden)
  • IVL Swedish Environmental Research Institute (Research Institute, Sweden)
  • SETEK (Private, Sweden)
Start date 15/06/2015
End date The project is closed: 20/06/2017

Page manager Published: Wed 16 Sep 2020.