SENSATION - Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering

SENSATION - Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering är ett projekt som fokuserat på att hitta en helhetslösning för den livsviktiga resursen vatten. Projektet har byggt ett starkt konsortium och utvecklat innovativa sensorlösningar kopplade till en kommunikationsplattform med avancerad datahantering och tjänster för onlinemonitorering av vattenkvalitet. Vidare har projekt etablera en testbädd där sensorlösningarna och nya tjänster kunnat testas i verklig miljö hos dricksvattenaktörer och vattenintensiv industri.

Partner organizations

  • SICS Swedish ICT AB (Private, Sweden)
  • IVL Swedish Environmental Research Institute (Research Institute, Sweden)
  • Linköping University (Academic, Sweden)
  • Swerea (Private, Sweden)
  • Combitech (Private, Sweden)
  • Acreo Swedish ICT AB (Unknown, Sweden)
Start date 01/08/2012
End date The project is closed: 30/09/2014

Page manager Published: Wed 16 Sep 2020.