Electric-hybrid waste collection vehicle
Electric-hybrid waste collection vehicle

Sendsmart

Målet med Sendsmart har varit att utveckla, testa och demonstrera innovativa tjänster och system med internationell framgång för hållbara godstransporter i storstadsområden inom Godsförsörjning, Bygg- och anläggningstransporter, samt Avfalls- och återvinningstransporter. Inom samtliga tre delprojekt har det gjorts dels utredningar kring lämpliga projekt, dels genomförts demonstrationsprojekt som fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Lindholmsleveransen har utvecklats och Stadsleveransen har startats upp, med resultat i förbättrad transporteffektivitet. För byggtransporter har köp- och säljtjänsten ´Massabyte´ testats och driftsatts. Alternativa transportsätt för massor med pråm har utretts och konstaterats effektivt. För avfallshantering är resultatet att fordonet ej är största ljudkällan utan kringutrustning, samt att chaufförers arbetssituation förbättras och att det finns potential i tidigarelagd avfallshantering

Partner organizations

 • Fraktkedjan Väst (Private, Sweden)
 • NCC AB (Private, Sweden)
 • Business Region Göteborg (BRG) (Non Profit, Sweden)
 • Älvstranden Utveckling (Public, Sweden)
 • Lindholmen Science park, Closer (Private, Sweden)
 • Göteborgs lastbilscentral (GLC) (Private, Sweden)
 • DB Schenker Consulting (Private, Sweden)
 • Innerstaden Göteborg (Non Profit, Sweden)
 • Volvo Group (Private, Sweden)
 • City of Gothenburg (Public, Sweden)
 • Svevia (Private, Sweden)
 • Swedish Transport Administration (Public, Sweden)
 • Tyréns, Gothenburg (Private, Sweden)
 • Mistra Urban Futures (Centre, Sweden)
 • Peab Sverige, Göteborg (Private, Sweden)
 • Renova (Private, Sweden)
Start date 15/09/2012
End date The project is closed: 15/09/2014

Funded by

 • VINNOVA (Public, Sweden)
​Sendsmart is a project that will create sustainable freight transports in urban areas. The innovative and sustainable solutions will reduce the transports’ impact on climate, noise levels and the health of those living in the city. The result is a more attractive and competitive city. Sendsmart will run demonstrations project in three key areas: Goods distribution, Building & construction deliveries, and Waste management & Recycling. In addition the project will work with evaluation, visualization and marketing with a holistic approach to the three key areas.

The Division of Applied Acoustics are primarily active in the field of Waste management & Recycling where we work close cooperation with Volvo Technology, Volvo Trucks and Renova. We develop, test and evaluate new and innovative solutions for a greener and more cost efficient retrieval of waste. The goal is a validation of quiet and advanced collection of residual waste in terms of living environment, work environment and traffic. We are working to develop methods and computational models for vehicle sounds that are validated against the perceived noise disturbance for residents. Our result is the basis for being able to change laws and regulations to allow for pick-up at times with strict noise regulations.

 

The project is carried out at the Division of Applied Acoustics in the research group Vibroacoustics.

Keywords: vehicle acoustics, environmental noise, auralisation, annoyance and wellbeing, building acoustics


Chalmers Areas of Advance

​Built Envrionment

Transport

Page manager Published: Thu 05 Dec 2019.