Robusthet för svetsefterbehandling med HFMI för ökad utmattningshållfasthet i svetsade strukturer (ROMI)

Efterbearbetning av svetsförband görs för att förbättra utmattningsegenskaperna och utförs med TIG-behandling, slipning eller HFMI (High Frequency Mechanical Impact). Detta görs i övergången mellan svets och grundmaterial, i svetstån. Fördelar med att använda HFMI är att metallen plasticeras lokalt vilket ändrar geometri, mikrostruktur och inducerar tryckspänningar. Men IIW har publicerat rekommendationer att HFMI bara bör utföras på förband av högsta svetsklass, B enligt ISO 5817, för lyckat resultat. I svetsproduktion uppstår dock variationer som gör att högsta svetsklass inte alltid uppnås, vilket gör att även slipning kan behövas före HFMI. Projektförslaget syftar till att undersöka skillnaderna i utmattningsegenskaper hos HFMI behandlade förband som har olika svetsklass. Är HFMI teknikerna nu så robusta att variationer i svetskvalitet kan tolereras? Projektet inkluderar PhD- och masterstudenter och resultat sprids genom vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer

Partner organizations

  • Swerea (Private, Sweden)
  • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
Start date 01/04/2018
End date The project is closed: 31/12/2018

Page manager Published: Wed 16 Sep 2020.