Riskhantering för att undvika driftstörningar i byggskedet i stora infrastrukturprojekt i urban miljö

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2017
End date The project is closed: 31/08/2017

Page manager Published: Fri 08 Jun 2018.