Rethinking Wireless

Projektet är ett samarbete mellan Prof Kildals antenngrupp på Chalmers, det internationella bolaget Huawei, och Bluetest AB. Bluetest AB är ett spin off bolag från Chalmers som tillhandahåller test utrustning för smarta telefoner och andra trådlösa terminaler. Huawei har en antenn forskningsavdelning i Göteborg. Projektets målsättning är att utveckla svensk IPR till nytta för Bluetest AB, och som ska exploateras av Huawei relaterad till hårdvara för framtida MIMO system, för till exempel smarta telefoner, basstationer, och maskin-till-maskin kommunikation.

Partner organizations

  • Bluetest (Private, Sweden)
  • Huawei (Private, China)
Start date 25/11/2013
End date The project is closed: 13/02/2017

Funded by

  • VINNOVA (Public, Sweden)

Page manager Published: Wed 14 Apr 2021.