Research in nuclear safeguards

Icke-förstörande mätning av det fissila innehållet i utbränt bränsle och kärnavfall. Upptäckt och identifiering av smugglade och herrelösa strålkällor. Märkning av behållare för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Partner organizations

  • The Swedish Radiation Safety authority (SSM) (Public, Sweden)
Start date 01/05/2014
End date The project is closed: 30/04/2016

Page manager Published: Thu 31 May 2018.