Renoverar vi för mycket?

Om arkitektur och värdering av långsiktiga och hållbara kvaliteter i bostadsbestånd från miljonprogrammet.

Start date 01/09/2015
End date The project is closed: 29/02/2016

Page manager Published: Thu 31 May 2018.